krisespecialisterne

Kom helskindet igennem krisen

Kontakt os

Før krisen

God krisehåndtering kræver god forberedelse. Frygter du for eller står du på tærsklen til en krise, er vi klar til at klæde dig bedst muligt på.

Under krisen

Er krisen brudt ud fokuserer vi på hurtigt og effektivt at klarlægge sagens kerne, så der kan blive taget hånd om krisen. Vi bidrager med medieovervågning, risikoanalyse, interessentafdækning, træning af SoMe-folk, tilrettelæggelse af budskaber og medietræning.

Efter krisen

Vi ønsker ikke blot at ride stormen af. Vi tilbyder også rådgivning, når dit professionelle og offentlige omdømme skal genopbygges. Vi garanterer, at der vil blive taget hånd om din situation i egnede og trygge faciliteter.